ccc
Odpowiedź udzielona 2009-06-03

Wyślij Drukuj A A A

Andrzej Grygoruk
Andrzej Grygoruk

Dokument aktualny
ważny od: 2013-01-18

Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o udostępnianiu dokumentacji zgodnie z najnowszymi przepisami

Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o udostępnianiu dokumentacji zgodnie z najnowszymi przepisami

Pytanie:

W przetargu ograniczonym otrzymałem 3 oferty. Jedna z firm (druga po ofercie z najkorzystniejszą ceną) wystąpiła dzień po otwarciu ofert z wnioskiem o możliwość wglądu do ofert. W jakim terminie musimy umożliwić firmie wgląd do tych ofert? Czy wykonawca może od nas żądać wyznaczenia wcześniejszej daty wglądu do ofert niż wskazana przez nas?

Odpowiedź:

Oferty, jako załączniki do protokołu postępowania, co do zasady, są jawne od momentu ich otwarcia. Od tej chwili zainteresowany może wnioskować o ich udostępnienie do wglądu.

W przypadku otrzymania wniosku o wgląd do ofert powinieneś je udostępnić niezwłocznie. Wyznaczając termin weź pod uwagę złożony wniosek oraz terminy określone w ustawie Pzp na wniesienie protestu (np. na wybór najkorzystniejszej oferty). Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że wykonawca nie może skutecznie żądać od Ciebie wyznaczenia wcześniejszej daty wglądu do ofert niż ta, którą wskazałeś. Ma natomiast prawo złożyć protest na zaniechanie udostępnienia przez Ciebie dokumentów, co może skutkować nawet unieważnieniem postępowania!

Pamiętaj, że postępowanie o udzielenia zamówienia jest jawne i to nie tylko dla jego uczestników, ale dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym nie masz prawa uzależniać wglądu do dokumentów od spełnienia jakichkolwiek warunków. W szczególności wykonawca nie musi dysponować pełnomocnictwem do tego, by zapoznać się ze złożonymi ofertami czy uzasadniać swojego interesu prawnego. Nie wolno Ci także opóźniać dostępu do dokumentów, tłumacząc to przyjętymi w jednostce standardami obiegu dokumentów.

Uczestnik Twojego postępowania miał prawo wystąpić z wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu ofert już dzień po ich otwarciu. Termin udostępnienia ofert (i innych załączników do protokołu) określa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania. Zgodnie z § 5 ust. 6 tego rozporządzenia protokół lub załączniki musisz udostępnić niezwłocznie.

Zgodnie z najnowszymi przepisami przedmiotowego rozporządzenia w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu możesz udostępnić do wglądu lub przesłać ich kopie w wyznaczonym przez siebie terminie. Nie może to jednak nastąpić później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

Termin „niezwłocznie” należy rozumieć jako działanie bez zbędnej zwłoki, tak szybko, jak jest to możliwe, w jak najkrótszym terminie. Oferty powinieneś zatem przekazać wnioskującej firmie w najbliższym możliwym terminie. Takie stanowisko zajmuje również KIO (m.in. w wyroku z 27 maja 2008 r.; sygn. akt KIO/UZP 455/08). Pamiętaj, że wyznaczenie terminu udostępnienia ofert nie może naruszać prawa wnioskującego do składania środków ochrony prawnej!

Na zakończenie warto dodać, że wyjątek od zasady jawności postępowania stanowią informacje zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Porady powiązane słowami kluczowymi

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Partner technologicznyPartner technologiczny
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…