ccc
Odpowiedź udzielona 2010-07-12

Wyślij Drukuj A A A

Ula Woronowicz
Ula Woronowicz

Dokument aktualny
ważny od: 2013-01-19

Nie każdą pomyłkę wykonawcy możesz poprawić!

Pytanie:

Otrzymałam ofertę, w której wykonawca podał dwie ceny. W preliminarzu cena za szkolenie jednej osoby wynosi 1.200 zł i dla tej ceny są zrobione wszystkie obliczenia (podany jest koszt całej grupy, koszt osobogodziny). Natomiast w formularzu ofertowym podano, że cena za szkolenie jednej osoby wynosi 1.400 zł. Zwróciłam się do wykonawcy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. Uzyskałam odpowiedz, że preliminarz został sporządzony prawidłowo, ujęte zostały w nim wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w związku z czym cena w nim zawarta jest poprawna. W związku z wyjaśnieniami chcę powyższą rozbieżność poprawić jako omyłkę pisarską na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Nie jestem jednak pewna, czy jest to prawidłowe działanie?

Odpowiedź:

Błąd wykonawców - opisany przez Ciebie w pytaniu - nie jest omyłka pisarską i jako taki nie może być poprawiony na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Oczywista omyłka pisarska to np. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub błąd w jego pisowni. Musi być drobna, bezsporna, łatwo zauważalna i możliwa do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego.

W opisanej przez Ciebie sytuacji nie możesz samodzielnie zadecydować, że któraś z cen jest nieprawidłowa i bez udziału wykonawcy poprawić ten błąd.

Właściwie postąpiłaś, występując do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust 1 ustawy Pzp. Następnie, jeżeli wyjaśnienia wykonawcy są satysfakcjonujące, powinnaś przyjąć wyjaśnienia i dokonać oceny ofert z ich uwzględnieniem. Pamiętaj, aby zawierając umowę, dołączyć do niej, oprócz kopii oferty, kopię wyjaśnień wykonawcy.

KIO orzekła, że takie „rozbieżności mogą zostać wyjaśnione w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp [...] W ocenie składu orzekającego,. błędne przeniesienie ceny z formularza cenowego do formularza ofertowego nie czyni oferty nieważną czy niezgodną z ustawą; nie ma również podstaw do przyjęcia, aby uznać, że złożono dwie oferty (w których zaproponowano dwie ceny). [...] Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje”. Wykładni treści oświadczenia woli dokonuje się z uwzględnieniem kontekstu, w tym także związków treściowych, które występują między zawartymi w tekście postanowieniami. Uwzględnieniu podlegają również okoliczności,  w jakich oświadczenie zostało złożone, a także cel oświadczenia. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że Odwołująca złożyła błędnie wypełniony formularz ofertowy, a prawidłowo wypełniony formularz cenowy. Zatem decydujące znaczenie należy przypisać cenie zawartej w formularzu cenowym” - wyrok z 22 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1729/09.

Porady powiązane słowami kluczowymi

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Partner technologicznyPartner technologiczny
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…